Vi vill göra Vattholma snabbare än någonsin

Bli medlem idag och hjälp oss få fibernät till Vattholmabygden

Varför fiber?

Det gamla kopparbaserade nätet som idag används för bredband, telefoni och i vissa fall TV är föråldrat och kan inte leverera de hastigheter som dagens och framtidens konsumenter kräver. Samhället, våra behov och beteenden förändras, vilket ställer högre krav på uppkopplingskapaciteten.

Idag använder vi internet på andra sätt än vi gjorde för bara några år sedan. Tidigare handlade det mest om att söka information på internet. Idag konsumerar vi digitala medier och underhållning i mycket högre utsträckning, som musik, tv, videoklipp och olika videotjänster, vi använder sociala nätverk i en allt större omfattning. Vi har även vant oss vid att sköta många ärenden via webben såsom myndighetskontakter; vi deklarerar, hanterar våra försäkringskasseärenden, gör bankärenden mm. Den tekniska utvecklingen håller ett högt tempo. Nya tjänster som förutsätter hög kapacitet kommer hela tiden att fortsätta att utvecklas, därför kommer inte det befintliga nätets kapacitet att räcka till i framtiden.

För att alla ska ha samma möjligheter till god uppkoppling, oavsett man bor på landet eller i storstan, behövs därför en riksomfattande bredbandsutbyggnad. Fiber har då ansetts vara den mest framtidssäkra lösningen.

Nyheter

Föreningen Vattholmabygdens fiberförening verkar för att få fiber till områdena Ärentuna, Lena, Tensta, Läby och närliggande orter.

2018-06-21
Från IP-only:
Grävarbetet i ditt område har under vintermånaderna skett med reducerad hastighet. I dagsläget inväntar vi ett antal beslut från Trafikverket samt Länsstyrelsen för att kunna fortsätta. Trafikverket har just nu förlängda handläggningstider vilket påverkar vår leveransplan. Under denna tid passar vi på att se till att ditt område har de bästa förutsättningarna för att återuppta grävarbetet.


2017-12-01
Lägesrapport

Skyttorpprojektet är nu inne i slutfasen och blåsning av fiber är i full gång. Grävningen är klar förutom några tomter. Antalet uppkopplingar är cirka 300 st och om det går enligt plan ska allt vara på plats före årsskiftet. Något som kunde vara bättre skött är återställningsarbetet och jag ber er kontakta mig om något är på tok.

Vattholmaprojektet fortlöper enligt plan och grävning har börjat vid Tensta-Brunna. Målsättningen är att ”tända” ett antal hushåll i Tensta längs Golvastavägen och längs ”gamla” E4an till nyår, men det kanske är lite optimistiskt. Insamlingsarbetet av markavtal fortskrider och är i slutfasen. Diskussioner med några större markägare pågår och förhoppningen är att vi kommer i mål inom kort.
Totalentreprenör är Eltel och kontrakterad grävbolag är Sörmans Mark som i sin tur tar hjälp av Thorséns från Björklinge. Vi är tvungna att dra fibern längs Trafikverksvägar eller korsa densamma och då måste vi söka tillstånd vilket kan ta väldigt lång tid. Detta gör att vi inte säkert kan ge en tidsangivelse för projektet men en sak är säkert, det kommer att grävas en hel del bygden nästa år.  

Mvh Wilhelm von Essen
byNet / IP-Only AB
Salsta Industrihus
743 92  VATTHOLMA
Tel. 070-880 57 10

2017-06-14
I dagarna kommer byNet/IP-Only kontakta markägare i Viksta, Vattholma, Tensta, Fasma, Risby, Råsta, Rångsta, Järsta, Hånsta, Gryta och Golvasta. Det är första etappen i Vattholmabygdens fiberprojekt. Vi har öppnat ett lokalkontor i Salsta Industrihus (fd Salsta Tegelbruk) varifrån vi kommer att utgå ifrån.
Är det något ni undrar över, hör av er till Wilhelm von Essen
0708805710
018350023
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOndpbGhlbG0udm9uLmVzc2VuQHRlbGlhLmNvbT9zdWJqZWN0PU1hcmthdnRhbCIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz53aWxoZWxtLnZvbi5lc3NlbkB0ZWxpYS5jb208L2E+

2017-04-25

Årsmötet är nu avklarat och protokollet finns här:
Vattholmabygdens fiber årsmötesprotokoll 2017-04-25.pdf

2017-04-12

Verksamhetsberättelse inför årsmötet den 20 april kl 19 i Tensta Bygdegård (OBS! Ändrad!)
Verksamhetberättelse 2017.pdf

2017-04-05

Anders Jonzon & Petter Wiktander från Vattholmabygdens fiberföreningen styrelse träffade idag  (2017-04-05) Gustav Ståhl & Björn Järpemo från IP-Only.
För närvarande har vi fått in ca 38 % av de markavtal som behövs för att genomdriva projektet. Det huvudsakliga skälet till att inte flera markavtal inskickats bedöms bero på oro hos markägare att skriva under i avsaknad av detaljerad dragningsplan (finprojektering), så vi hoppas att när denna är klar att kvarvarande markägare skall känna sig trygga att underteckna de resterande markavtalen.
I denna stund har 65 % av fastigheterna/hushållen i vårt område beställt fiber. I och med detta har beslutande instans inom IP-Only bestämt att genomföra projektet, brev innehållande byggbeslut har gått ut till alla hushåll inom området. De som i nuläget inte har beställt fiber kommer att erbjudas en andra chans, sista svarsdatum för kampanjpris 19 900 kr gäller fram till och med den 21 april.
Process och tidplan:
I och med att byggbeslut tagits startar nu finprojekteringen som vi hoppas skall vara klar i slutet av maj månad. Då denna är klar kommer vi att få klarhet i vilka ytterligare markavtal som måste tecknas. I denna process kommer IP-Only att vara drivande men önskar fortsatt assistans av föreningen (markavtalsgruppen). Detta arbete skall genomföras under sommaren och hösten 2017.
Parallellt med detta arbetar IP-Only med bland annat tillstånd från Trafikverket, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Svenska kyrkan och Fastighetsverket samt samråd från Länsstyrelsen.
Markavtalsgruppen kommer att kallas för mer detaljerad information, troligen i mitten av maj månad.
Markarbetena kommer sannolikt att påbörjas då Skyttorps landsbygd är installerad och vi räknar med att hela Vattholmbygdens projekt skall vara installerat och klart innan nyårsskiftet 2018/2019.

2017-02-10

Therése Jonsson Rosengren från ip-only har lovat svara på frågor angående utbyggnad av fiber och anmälningar till bredband i området. Ni hittar henne på vår Facebook-sida:
https://www.facebook.com/vattholmabygdensfiber/

2017-01-25

Nu börjar fibernätet ta form och närmar sig förverkligande!

Föreningens ”markavtalare" har gjort ett mycket gott arbete och markägare i vårt område har varit mycket tillmötesgående och underlättat arbetet. Det har lett till att vi nu går in i nästa fas där IpOnly kommer att skicka ut erbjudande att teckna kontrakt till hushållen/företag. Utskicken kommer att göras under februari & mars 2017.
Utskicket kommer förutom kontraktet att innehålla information om vad fiber och bredband kan erbjuda, ett följebrev från IpOnly samt ett följebrev från Vattholmabygdens fiberförening.
Representanter för IpOnly kommer att ta personlig kontakt med alla hushåll och företag och entreprenören kommer i anslutning till fiberdragningen att ta personlig kontakt för att fibern skall dras fram på för markägaren lämpligaste sätt.
Vattholmabygdens fiberförening har sitt årsmöte 2017-04-20, IOGT, Vattholma kl 19:00 och då kommer även information att ges av IpOnly. Ytterligare informationsmöten kommer att ske i Tensta, Ärentuna och Viksta.
Skriv under, skicka in så kommer vi alla att vara uppkopplade innan 2018 års utgång!

2016-09-13
Nu finns stamnätskartan upplagd. Observera att detta är en grovprojektering som kommer att justeras utifrån markägarnas synpunkter i samband med försyn på plats och att markavtalet inte är giltigt förrän markägaren har signerat ritningen som bilaga. Eftersom projekteringen kommer att justeras i samråd med markägarna så kan det hända att vissa markavtal som är undertecknade inte kommer att behövas, dvs. att vi går på någon annan markägares fastighet/er.

Här är en länk till kartan: Stamnätskarta.

2016-09-12
Markägarmöten är nu genomförda. Vi återkommer med lite info om hur det gick. En fråga som har kommit upp är var man ska skicka in sina markavtal, dessa ska skickas till vår ordförande:

Anders Jonzon
Vattholma Kallmyra 148
743 92 Vattholma

2016-09-01
Dags att ha markägarmöten. Vi kommer att tillsammans med Stadsnät/IP-Only anordna möten för alla markägare som berörs av grävningen av stamnätet. Du som berörs kommer att få hem ett brev om detta i dagarna. Mötestider är 18:30 (till ca 20:30):

6 sep                  Ärentuna Bygdegård              Ärentuna 24, 743 91 STORVRETA
7 sep                  Tensta Bygdegård                    Stentorp, 743 93 VATTHOLMA
8 sep                  Viksta bygdegård                     Vikstaby 19, 743 73 BJÖRKLINGE

För mer information se sidan Markägare

2016-07-08
Vi har nu fått en lista över alla markavtal som kommer behöva tecknas. Listan består av drygt 500 avtal. En grupp som kommer hjälpa till att teckna dessa är bildats och den geografiska bilden över vad dessa finns ligger här Kontakter - Markgruppen

2016-07-01
På årsmötet bestämdes det att vi väljer IP-only som leverantör till fiber i området. Årsmötesprotokollet kan laddas ner här: Årsmötesprotokoll 2016

2016-04-27
Dags för årsmöte! Vi kommer att hålla årsmöte med föreningen i IOGT lokalen Vattholma, den 18 maj klockan 18:00. Styrelsen kommer att finnas på plats från 17:00 för att svara på eventuella frågor
Kallelsen kan du hämta här: Kallelse till årsmöte för Vattholmabygdens fiberförening.pdf

2016-04-08
Efter senaste styrelsemötet blev det klart att vi kommer att behöva utse ett antal markavtalsansvariga i området. Om det finns intresserade så hör gärna av er till oss (PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AdmF0dGhvbG1hYnlnZGVuc2ZpYmVyLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmluZm9AdmF0dGhvbG1hYnlnZGVuc2ZpYmVyLnNlPC9hPg==).

2016-04-07
Vi har fått en områdesansvarig i Fjuckby! Se Kontakter.

2016-03-24
Vi önskar alla bredbandsmedlemmar en glad påsk! Efter påsk kommer förening gå in i ett nytt skede. Vi kommer då gå från intresse till skarpa anmälningar. Håll utkik!

2015-12-13
En liten justering! Vi har uppdaterat området på kartan mot norr, då det visade sig att vi skar igenom vendelfibers område. Glad Lucia!

2015-11-17
Nu har vi dragit upp gränserna för området. Se fiberkartan

2015-11-10
Vi välkomnar nu även Läbyborna till vårt fiberområde!

2015-08-23
Lite kul information från SUNET om hur mycket information som får plats i en fiber Megabit på längden och tvären.

2015-08-17
Information om området kring Skyttorp, där Stadsnät tar över finns på sidan bredband till Skyttorp.

2015-08-15
Snart 280 intresserade! Som många har hört, har stadsnät erbjudit många runt Skyttorp att ansluta sig till deras nät. Vi kommer med info om detta snart!

2015-08-02
Vi är över 250 intresserade nu!

2015-06-25
...och den hundrade blev Gunn-Britt Nilsson på Uggeln vars kommentar var:  Önskar verkligen fiber!

2015-06-25
97 intresserade! kul med sådant intresse. Kom igen nu! Vem blir nummer 100...

2015-06-16
Redan uppe i 54 intresserade. Försök sprida budskapet, få era grannar att gå med!

2015-06-12
Nu har vi fått Plusgirokonto 758085-5!

2015-05-29
Vi har nu fått ett organisationnummer 802495-1157!

Var med att påverka framtiden

Vi kommer behöva mycket hjälp med att sprida föreningens syfte till alla i bygden.

Ju fler som visar intresse, ju större chans att vi får bredband.

Om du inte vet din fastighetsbeteckning så testa denna tjänst: fastighetssök

Fel på några av fälten
Intresseanmälan Fiber