Markägare

Fiber för Internet – Tv och telefoni i din backe – japp, i en snar framtid så är vi där!

Hej Markägare

Oavsett om du har jordbruksmark eller tomtmark så kommer du säkert att beröras av kommande nedgrävning av fiberkabel nära eller in till dig och din fastighet.

Allt efterhand som folk anmäler sitt intresse kommer vår fiberkarta att växa fram och med den så kommer vi att kunna börja planera för grävningen.

Vattholmabygdensfiberförenings syfte är att verka för att utbyggnad av fibernät inom vårt område där våra medlemmar har tillgång till ett billigt och bra Internet som erbjuder både snabb surf, television och telefoni till priser som slår dagens fasta kostnader från marknadens nuvarande aktörer.

Där spelar ni markägare en central och viktig roll för byggandet av fibernärverket.

Vid årsmötet 2016 beslöts att låta IP-Only bygga vårt nät då det sågs som det bästa alternativet för att nå föreningens mål. Vi kommer att hjälpa IP-Only i markägarkontakterna vilket kommer att gynna alla medlemmar i föreningen att vi kan erbjuda ett låg anslutningsavgift till fibernätverket.

Vi kommer att tillsammans med Stadsnät/IP-Only anordna möten för alla markägare som berörs av grävningen av stamnätet. Du som berörs kommer att få hem ett brev om detta i dagarna. Mötestider är 18:30 (till ca 20:30):

6 sep                  Ärentuna Bygdegård             Ärentuna 24, 743 91 STORVRETA
7 sep                  Tensta Bygdegård                    Stentorp, 743 93 VATTHOLMA
8 sep                  Viksta bygdegård                     Vikstaby 19, 743 73 BJÖRKLINGE

Här är markavtalet:

IP-Only Markupplåtelseavtal Mälardalen Uppsala.pdf

Skicka in ditt markavtal till vår ordförande:

Anders Jonzon
Vattholma Kallmyra 148
743 92 Vattholma