bredband via fiber

Stegen till hur vi får bredband via fiber

Bakgrund

På orter med tätare bebyggelse, t ex Vattholma, Storvreta, erbjuds fastighetsägare att ansluta sig till fibernätet. I tätorten kan detta göras på kommersiell bas och kostnaden för varje fastighet rör sig om 15 - 20 tKr. Fastigheter som inte anses ligga inom centralorten erbjuds inte anslutning på samma sätt. Risken har därför bedömts som mycket stor att de som kanske är i störst behov av ett fibernät, dvs de som bor på landsbygden, inte anlsuts då kostnaden för den enskilde skulle bli mycket stor.
Regeringen har därför anslagit medel för att fastigheter utanför centralorten skall kunna anslutas till fibernätet till ungefär samma kostnad som i centralorterna. För att få tillgång till dessa statliga medel måste en förening, som kan driva projektet, bildas.
Under våren 2015 bildades därför en förening. Föreningen har till uppgift att verka för byggandet av ett fibernät samt entusiasmera boende i Vattholmabygden (Ärentuna, Salsta, Tensta, Örkälla, och närliggande orter) att vilja ansluta sig till fibernätet.
Då de medel som regeringen anslagit blev uppbokade redan i början av 2016 och det var oklart när nya medel skulle anslås undersökte föreningen möjligheten att bygga fibernätet med hjälp av en kommersiell aktör. Vid årsmötet 2016 beslöts att jobba vidare tillsammans med IP-Only.

Arbetssätt

Vattholmabygdens fiberförening är en ideéll förening med syfte att verka för att alla inom föreningens område som vill skall kunna få tillgång till Fiber till en rimlig kostnad.

Vi kommer att behöva hjälp med att entusiamera alla våra grannar och vill därför komma i kontakt med personer som vill vara lokala ambassadörer för projektet! Ju fler som ansluter sig desto lägre blir kostnaden.

Några av de viktigaste faserna i projektet:

 • Skapa en projektgrupp med projektledare och ekonomiansvarig - KLART
 • Bilda en förening och få organisationsnummer - KLART
 • Undersök intresset - PÅGÅENDE
 • Gör en tänkt dragning inom det område som projektet kommer att omfatta - KLART
 • Uppskatta totalkostnaden genom förfrågan hos någon större aktör - PÅGÅENDE
 • Ta fram underlag på totala antalet möjliga anslutningar - KLART
 • Uppskatta antalet hushåll som vill ansluta sig genom webbsida där man kan göra intresseanmälningar - PÅGÅENDE
 • Skriva avtal med markägare - PÅGÅENDE
 • Erbjudande om fiber från IP-Only till fastighetsägare.
 • Övervaka fiberinstallationen.

Varför bredband?

Fördelar med bredband

 • Fibernätet är inte åskkänsligt (slippa 3 veckors väntetid för att koppartråden skall lagas)
 • Man kan se TV över fiber (slippa antenn på taket)
 • Stabilare telefoni
 • Stabilare, säkrare och snabbare internet

Det finns många goda skäl att ha en säker, snabb och stabil uppkoppling.

 • Kontakter med sjukvården (recept, tidsbokning, provsvar, videokonferens mm)
 • Hemtjänsten, säkerhetslarm
 • Kontakter med sjukkassan
 • Kontakter med arbetsförmedling
 • Arbete i hemmet
 • Deklaration, skatter
 • Banker
 • Polisen
 • Räddningstjänsten

Ekonomi

Målsättningen är att alla som ansluter sig ska kunna anslutas till en kostnad som är i samma storlek som den som erbjuds i centralorter på kommersiell bas dvs 15 - 20 tKr.

Exempel på månadskostnad idag

733 kr

Fast telefoni145kr/mån
TV (Boxer, Viasat, CanalDigital)258kr/mån
Bredband 8 Mbit/s ADSL310kr/mån

Ex på månadskostnad med fiber

358 kr

Flertjänstval från IP-Only
• IP telefoni
• TV Lagom (22 kanaler)
• Bredband 100/100
288kr/mån
Drift i egen regi70 kr/mån

18 000 kr

Total besparing under avtalsperioden:
300 kr/mån × 12 mån × 5 år

Samtidigt finns hela investeringen kvar i fastigheten i form av ett höjt marknadsvärde

Att vänta med anslutningen kommer innebära ett betydligt högre pris.

Tidplan

Stegen till bredband via fiber.

Föreningens styrelse har ambitionen att arbeta snabbt. Vi hoppas att alla på bygden inser fördelen och värdet med att vara kopplad till fibernätet och anmäler sig via denna hemsida.
Efter sommaren 2016 får vi förhoppningsvis alla markavtal undertecknade så att IP-Only kan gå ut till fastighetsägarna med ett erbjudande om fiber under hösten.
Projektering skulle kunna då kunna ske under hösten och grävarbeten göras under första halvan av år 2017.